Je bent hier:

1. Wat is een mantelzorgvervanger

In ons land worden worden steeds meer mensen thuis verzorgd dankzij de inzet van een vaste mantelzorger (vaak echtgenoot/echtgenote, kinderen of andere familieleden).

Om die vaak lichamelijke, maar zeker ook psychische taak vol te kunnen houden moet de vaste mantelzorger er eens tussenuit kunnen, om van een welverdiende rust te kunnen genieten. Dat nu wordt mogelijk gemaakt doordat vrijwilligers die verzorgingstaken tijdelijk overnemen.

Mantelzorgvervanging is vrijwilligerswerk, maar deze vrijwilligers krijgen er wel een vergoeding voor. De vervangende mantelzorg geldt voor minimaal 3 dagen, terwijl het maximum aantal dagen afhankelijk is van de wens van de mantelzorger en/of hulpvrager.

De vrijwillig(st)er neemt alle zorgtaken van de vaste mantelzorger over. In veel gevallen komt bij de hulpvrager professionele zorg, veelal de thuiszorg. Deze zorg blijft tijdens de vervangingsperiode gewoon doorlopen.
De zwaarte van deze tijdelijke kortdurende inzet is afhankelijk van de gezondheidssituatie van de hulpvrager. Soms gaat het om een "lichte" verzorging met veel vrijheid voor de vrijwilliger, maar in incidentele gevallen kan de inzet maximaaal 15 uur per dag bedragen. Daarom wordt bij de inzet rekening gehouden met de wensen van de vrijwilliger en diens achtergrond en ervaring.