Je bent hier:

De doelgroepen

Handen-in-Huis sluit geen enkel ziektebeeld uit. Onze inzet richt zich uitsluitend op het overnemen van de taken van de vaste mantelzorger. Wanneer er professionele (thuis)zorg komt, moet deze tijdens de vervanging door blijven gaan. De mantelzorgvervanging richt zich onder meer op de volgende doelgroepen:

 • lichamelijk beperkten
 • verstandelijk beperkten
 • zintuiglijk beperkten
 • meervoudig beperkten
 • chronisch zieken
 • psychiatrische patiĆ«nten
 • dementerenden

Geen mantelzorgvervanging is mogelijk wanneer bijv.:

 • de hulpvrager gedrag vertoont waardoor de veiligheid van de vrijwilliger geschaad kan worden. Voorbeelden hiervan zijn: hulpvragers met ernstige gedragsstoornissen zoals agressief gedrag (al dan niet als gevolg van een psychiatrische aandoening of dementie) en hulpvragers die de neiging hebben handtastelijk te zijn;
 • de hulpvrager wegloopgedrag vertoont;
 • de hulpvrager meerdere keren in de nacht geholpen moet worden;
 • de hulpvrager terminaal is;
 • er behalve de te verzorgen hulpvrager een of meerdere minderjarige niet gehandicapte kinderen in huis verblijven.

Voor meer informatie over de door ons gehanteerde contra-indicaties kunt u contact opnemen met onze bureaumedewerkers.