Je bent hier:

De organisatie

De Stichting Mantelzorgvervanging Nederland "Handen-in-Huis" is een landelijke organisatie en opgericht door Stichting Rotary Service Amsterdam (1962).

Vanaf 1992 staat de stichting geheel op eigen benen.

De werkwijze is in al die jaren niet veel gewijzigd. Nog steeds is het een vrijwilliger die de mantelzorgvervanging op zich neemt.

Wel is de financiering ingrijpend gewijzigd. Gestart met financiële steun van de Rotary en bijdragen van mantelzorgers en hulpvragers, loopt de financiering nu grotendeels via zorgverzekeraars, waarmee Handen-in-Huis afspraken heeft gemaakt. Inmiddels heeft Handen-in-Huis met ca. 95% van alle ziektekostenverzekeraars afspraken over de vergoeding van de mantelzorgvervanging.

Handen-in-Huis vervangt de mantelzorger in het hele land en ook de vrijwilligers komen uit alle hoeken van Nederland.

Handen-in-Huis bestaat uit een klein kantoor met een fulltime medewerker en enkele parttime medewerkers en een klein bestuur. Net als de mantelzorgvervangers, zijn ook de bestuursleden vrijwilligers.

De bureaubezetting in 2017 bestaat uit:

Mevrouw J.D. Beekes, directeur
Mevrouw A.A.E. Göbel-van Os, contactmedewerker
Mevrouw H.W. Lammers, administratief medewerker

In 2017 is de bestuurssamenstelling als volgt:

De heer H. Vlasblom, bestuursvoorzitter
Mevrouw L. Boufrach, penningmeester
Mevrouw K. Smitskamp-Glissenaar, secretaris
De heer A. Koster, lid
De heer R. Arts, lid