Je bent hier:

De werkwijze

 • De aanmelding voor mantelzorgvervanging (minimaal 3 dagen, 2 nachten) wordt gedaan door de mantelzorger of degene die de zorg gaat ontvangen. We nemen geen aanvragen van derden aan.
  U begrijpt dat we de eerste keer meerdere weken (8 tot 10) nodig hebben om de zorg zorgvuldig te organiseren. Het heeft geen zin om langer van tevoren de aanvraag bij ons te doen. We willen nl. de meest actuele zorgsituatie met u bespreken.
 • Bent u reeds bekend bij onze organisatie? Dan is het voldoende om telefonisch contact met ons op te nemen.
 • Wanneer we uw aanvraag in behandeling nemen brengt een van de vaste medewerkers of een collega van een van de samenwerkingspartners van Handen-in-Huis een intakebezoek bij de mantelzorger en hulpvrager thuis.
 • Handen-in-Huis vraagt (indien nodig) vast een machtiging aan bij de zorgverzekeraar van de hulpvrager.
 • Handen-in-Huis zoekt een beschikbare vrijwillig(st)er en informeert deze over de te verzorgen hulpvrager, de te verrichten mantelzorgactiviteiten en de situatie thuis.
 • Handen-in-Huis kan niet garanderen dat er een geschikte vrijwillig(st)er gevonden kan worden, maar doet haar uiterste best.
 • De vrijwillig(st)er brengt eerst een kennismakingsbezoek bij de hulpvrager thuis.
 • Indien beide partijen positief op de kennismaking reageren, wordt de verzorging afgesproken en schriftelijk vastgelegd.
 • De mantelzorgvervanging start op het afgesproken moment.
 • Tijdens de verzorging fungeert Handen-in-Huis als achterwacht voor eventuele vragen of het oplossen van problemen.
 • Handen-in-Huis betaalt de vrijwillig(st)er de afgesproken onkostenvergoeding uit en stuurt een factuur naar de zorgverzekeraar of de hulpvrager.
 • De vrijwillig(st)er stuurt (op vrijwillige basis) een evaluatieverslag over de verzorging naar Handen-in-Huis. Ook aan u wordt gevraagd een evaluatieformulier terug te sturen.

NB Handen-in-Huis kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de door u gemaakte kosten, wanneer er geen vrijwillig(st)er gevonden kan worden of wanneer, om welke reden dan ook, de zorg niet doorgaat.
Heeft u een reis geboekt of wilt u een reis boeken klik dan hier voor informatie over een annuleringsverzekering met een mantelzorgclausule (vraag 2).