De zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars die mantelzorgvervanging vergoeden

Hieronder volgt een lijst met zorgverzekeraars die de mantelzorgvervanging vanuit een (aanvullende) polis vergoeden. We realiseren ons dat dit overzicht niet compleet is. De steeds veranderende voorwaarden in de (aanvullende) polissen maken het moeilijk dit overzichtelijk en inzichtelijk te maken. We zijn echter te allen tijde bereid samen met u te bekijken of de mantelzorgvervanging in uw situatie vergoed wordt.

 • Aevitae (ASR)
  * in geval van het pakket Aanvulling Basis worden er 7 dagen per kalenderjaar vergoed
  * in geval van het pakket Aanvulling Uitgebreid worden er 14 dagen per kalenderjaar vergoed
  * in geval van het pakket Aanvulling Optimaal worden er 21 dagen per kalenderjaar vergoed
 • AvĂ©ro Achmea (ook via Aevitae, Turien en Nedasco)
  * in geval van de Royaal en Excellent polis worden er 21 dagen per kalenderjaar vergoed
 • AZVZ
  * in geval van de AV-plus polis worden er 42 dagen per kalenderjaar vergoed
 • CZ 
  * voor alle aanvullende pakketten (m.u.v. de aanvullende verzekering Start en de tandpakketten) wordt er max. 14 dagen per kalenderjaar vergoed. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, dient of de mantelzorger of de hulpvrager een aanvullende verzekering te hebben
  * de internetverzekering CZdirect kent geen vergoeding
 • De Amersfoortse 
  * indien de hulpvrager beschikt over het pakket Aanvulling Basis worden er 7 dagen per kalenderjaar vergoed
  * indien de hulpvrager beschikt over het pakket Aanvulling Uitgebreid worden er 14 dagen per kalenderjaar vergoed
  * indien de hulpvrager beschikt over het pakket Aanvulling Optimaal worden er 21 dagen per kalenderjaar vergoed
 • De Friesland
  * de hulpvrager moet beschikken over het pakket AV Optimaal, AV Optimaal Online, AV Frieso Compleet
  * 21 dagen per kalenderjaar
 • De Goudse verzekeringen
  *  de hulpvrager moet beschikken over de Aanvullende Verzekering Uitgebreid, Totaal of Top
  * 15 dagen per kalenderjaar
 •  Delta Lloyd
  * indien de hulpvrager of mantelzorger beschikt over de Start, Extra, Compleet, Comfort, Top, ZIlver, Zorg 1 of Zorg 2 polis worden er 14 dagen per kalenderjaar vergoed 

Meer zorgverzekeraars